Javna nabavka električne energije

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV D-2/20 – Električna energija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka materijala za održavanje higijene

Nabavka red. br. JN D-12/20 – Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka inertnog materijala

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV  D-10/2020 – Inertni materijal (pesak, šljunak, šljaka, drobljeni kamen)

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka Ispitivanja uslova radne okoline

Javna nabavka usluge red.br. U-18/20 – Usluga izrade službene dokumentacije-Ispitivanje uslova radne okoline

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka investicionog održavanja transfer stanice

Javna nabavka male vrednosti red. br. JNMV U-7/20 – Investiciono održavanje transfer stanice

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku red. br. JN OP D-1/20 – Gorivo

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka Održavanja automatike

Nabavka red.br. U-17/20 – Održavanje automatike

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka Održavanja elektro opreme i instalacija

Nabavka red.br. U-13/20 – Održavanje elektro opreme i instalacija

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka Iznajmljivanja radnih mašina

Javna nabavka usluge red.br. JN OP U-4/20 – Javna nabavka Iznajmljivanja buldozera

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka usluge u otvorenom postupku red. br. JNOP U-3/20 – Ustupanje ljdskih resursa od strane privrednih društava za obavljanje poslova kod naručioca

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 Page 1 of 20  1  2  3  4  5 » ...  Last »