Javna nabavka održavanja elektro opreme i instalacija

Javna nabavka usluge red.br. U-14/19 – Održavanje elektro opreme i instalacija

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Tehničke karakteristike

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka održavanja automatike

Javna nabavka usluge red.br. U-18/19 – Održavanje automatike

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Tehničke karakteristike

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka materijala za higijenu

Javna nabavka male vrednosti red. br. JNMV D-12/19 – Materijal za higijenu

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Javna nabavka usluge red. br. U-13/19

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Plan deratizacije

Obrazac ponude

Javna nabavka kamenog agregata

Javna nabavka male vrednosti dobara red.br. JNMV D-10/19 – Inertni materijal – kameni agregat (granulacije 0-63 mm) sa prevozom

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka maziva

Javna nabavka red.br. D-9/19 – Maziva

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka održavanja radnih mašina

Javna nabavka red.br. JNMV U-10/19 – Održavanje radnih mašina po Partijama

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka registracije, tehničkog pregleda i osiguranja vozila

Javna nabavka red.br. U-1/19 – Registracija, tehnički pregled i osiguranje vozila

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka usluge ustupanja ljudskih resursa

Javna nabavka usluga u Otvorenom postupku red. br.  JNOP U-3/19 – Usluga ustupanja ljudskih resursa

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija-izmena

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odgovor na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara red.br. JNOP D-1/19 – Gorivo

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 Page 1 of 17  1  2  3  4  5 » ...  Last »