Javna nabavka održavanja softvera

Javna nabavka red.br. U-12/18 – Održavanje softvera

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Podaci o ponuđaču

 

Javna nabavka održavanja računarske opreme

Javna nabavka red.br. U-3/18 – Održavanje računarske opreme

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Konkursna dokumentacija

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka alata

Javna nabavka red.br. D-7/18, Nabavka alata

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Specifikacija alata i potrošnog materijala

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka investicionog održavanja na deponiji – ograda

Javna nabavka red.br. U-4/18 – Ograda

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka transportnih usluga

Javna nabavka male vrednosti usluga red.br. JNMV U-1/18 – Transportne usluge

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka Usluge štampe

Javna nabavka red.br. U-08/18 – Usluga štampe

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka električne energije

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV D-2/18 – Električna energija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Javna nabavka red.br. U-14/18 – Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

Poziv za podnošenje ponude

Plan

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka usluge Mobilne telefonije

Javna nabavka usluge red.br. U-9/18 – Usluga mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara red.br. JN OP D-1/18 – Gorivo

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

 Page 1 of 14  1  2  3  4  5 » ...  Last »