Javne nabavke radova Archives

Javna nabavka Radova za izgradnju i održavanje biotrnova

Nabavka br. R-3.1.0/2021 - Radovi za izgradnju i održavanje biotrnova

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka izgradnje i održavanja biotrnova

Javna nabavka radova red.br. JN R-1/18 – Izgradnja i održavanje biotrnova

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Obrazac ponude

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka bravarskih radova

Javna nabavka red.br. R-2/17 – Bravarski radovi

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka radova na izgradnji NN kablovskog voda

Javna nabavka male vrednosti br. JNMV R-2/17 – Radovi na izgradnji NN kablovskog voda

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka adaptacije objekta praonice

Javna nabavka male vrednosti br. JNMV R-1/17 – Adaptacija objekta praonice

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka izgradnje i održavanja biotrnova

Javna nabavka redni broj R-1/16 – Biotrnovi

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude po partijama

Javna nabavka materijala za prekrivku-ponovljen postupak

Tehnički opis-Izrada sloja podloge puta u telu deponije

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac-podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude