Javna nabavka red.br. D-2.1.2/21 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Obrazac ponude

Odluka o dodeli ugovora

Tagged with: