Javna nabavka usluge red.br. JN OP U-4/20 – Javna nabavka Iznajmljivanja buldozera

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Tagged with: