Javna nabavka male vrednosti usluga red. br. JNMV U-2/20 – Iznajmljivanje radnih mašina na transfer stanici po Partijama

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Tagged with: