Javna nabavka usluga u otvorenom postupku red.br. JN OP U-13/20 – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju deponije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija – I izmena

Odgovor na postavljena pitanja II

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude II

Konkursna dokumentacija – II izmena

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Tagged with: