Javna nabavka red.br. U-1.2.6/21 – Održavanje radnih mašina (Kompaktor)

Sve potrebne informacije o ovoj nabavci nalaze se na Portalu javnih nabavki, na stranici: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/32211

Tagged with: