Nabavka red.br. U-1.2.6/21 – Održavanje radnih mašina (Ult L45H)

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Konkursna dokumentacija

Ponovljen postupak

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Konkursna dokumentacija

 

Tagged with: