Javna nabavka usluge u otvorenom postupku red. br. JNOP U-3/20 – Ustupanje ljdskih resursa od strane privrednih društava za obavljanje poslova kod naručioca

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Tagged with: