Javna nabavka kotla za grejanje

Javna nabavka dobara red.br. D-18/15 – Kotao za grejanje

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka izrade reklame na zidu perionice

Javna nabavka usluge red.br. U-16/15 – Izrada reklame

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka održavanja kancelarija

Javna nabavka red.br. U-15/15 – Održavanje kancelarija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka održavanja računarske opreme

Javna nabavka red.br. U-8/15 – Održavanje računarske opreme

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka računarske opreme

Javna nabavka red. br. D-10/15 – Računarska oprema

Poziv za podnošenje ponude

Predračun

Javna nabavka HZT opreme

Javna nabavka red.br. D-6/15 – HTZ oprema

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Podaci o ponuđaču

Pitanja i odgovori

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka protivpožarne opreme

Javna nabavka D-10/15 – Protivpožarna oprema

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac cene

Podaci o ponuđaču

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka izrade službene dokumentacije

Javna nabavka usluge red.br. D-20/15 – Izrada službene dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac cene

Podaci o ponuđaču

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka materijala za prekrivku-ponovljen postupak

Tehnički opis-Izrada sloja podloge puta u telu deponije

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac-podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka usluge revizije

Javna nabavka red.br D33/15 – Usluga revizije

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o prihvatanju ponude

 Page 19 of 22  « First  ... « 17  18  19  20  21 » ...  Last »