Javna nabavka Radova za izgradnju i održavanje biotrnova

Nabavka br. R-3.1.0/2021 - Radovi za izgradnju i održavanje biotrnova

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka HTZ opreme

 

Javna nabavka red.br. D-2.1.2/21 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Obrazac ponude

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka analize i monitoringa

Nabavka br. U – 2.1.3/21 – Analiza i monitoring

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Tehnička specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka registracije vozila

Nabavka usluge red. br. U- 2.1.7/21 – Registracija vozila

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Ugovor

Javna nabavka usluga baždarenja i tahografa

Nabavka usluga red.br  U-2.2.3/21 – Baždarenje i tahograf po partijama

Poziv za podnošenje  ponude

Podaci o ponuđaču

Specifikacija – vaga

Specifikacija – tahograf

 

Javna nabavka PP opreme i atesta

Nabavka red.br U-2.1.5/21 – Protivpožarna oprema i atesti

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču 

Obrazac cene

Javna nabavka električne energije

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV D-2/20 – Električna energija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka materijala za održavanje higijene

Nabavka red. br. JN D-12/20 – Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka inertnog materijala

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV  D-10/2020 – Inertni materijal (pesak, šljunak, šljaka, drobljeni kamen)

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka Ispitivanja uslova radne okoline

Javna nabavka usluge red.br. U-18/20 – Usluga izrade službene dokumentacije-Ispitivanje uslova radne okoline

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

 Page 3 of 23 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »