Javna nabavka izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Javna nabavka male vrednosti red. br. U-12/19

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka iznajmljivanja radnih mašina na transfer stanici

Javna nabavka male vrednosti usluga red. br. JNMV U-2/19 – Iznajmljivanje radnih mašina na transfer stanici po Partijama

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Javna nabavka male vrednosti usluga red. br. JNMV U-12/19 – Izrada akta o proceni rizika

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka Električne energije

Javna nabavka male vrednosti red. br. JNMV D-2/19 – Nabavka Električne energije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovor

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka Abrol kontejnera

Javna nabavka male vrednosti red. br. JNMV D-7/19 – Nabavka Abrol kontejnera

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka održavanja putničkih i teretnih vozila

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV U-5/19 – Održavanje putničkih i teretnih vozila po Partijama

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka materijala za higijenu

Javna nabavka male vrednosti red. br. JNMV D-12/19 – Materijal za higijenu

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka kamenog agregata

Javna nabavka male vrednosti dobara red.br. JNMV D-10/19 – Inertni materijal – kameni agregat (granulacije 0-63 mm) sa prevozom

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka održavanja radnih mašina

Javna nabavka red.br. JNMV U-10/19 – Održavanje radnih mašina po Partijama

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka usluge analize i monitoringa

Javna nabavka male vrednosti usluge red. br. JNMV U-6/19 – Usluga analize i monitoringa

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 Page 2 of 8 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »