Javna nabavka HTZ opreme

 

Javna nabavka red.br. D-2.1.2/21 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Obrazac ponude

Javna nabavka analize i monitoringa

Nabavka br. U – 2.1.3/21 – Analiza i monitoring

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Tehnička specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka registracije vozila

Nabavka usluge red. br. U- 2.1.7/21 – Registracija vozila

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Ugovor

Javna nabavka usluga baždarenja i tahografa

Nabavka usluga red.br  U-2.2.3/21 – Baždarenje i tahograf po partijama

Poziv za podnošenje  ponude

Podaci o ponuđaču

Specifikacija – vaga

Specifikacija – tahograf

 

Javna nabavka PP opreme i atesta

Nabavka red.br U-2.1.5/21 – Protivpožarna oprema i atesti

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču 

Obrazac cene

Javna nabavka materijala za održavanje higijene

Nabavka red. br. JN D-12/20 – Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka Ispitivanja uslova radne okoline

Javna nabavka usluge red.br. U-18/20 – Usluga izrade službene dokumentacije-Ispitivanje uslova radne okoline

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka Održavanja automatike

Nabavka red.br. U-17/20 – Održavanje automatike

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka Održavanja elektro opreme i instalacija

Nabavka red.br. U-13/20 – Održavanje elektro opreme i instalacija

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

Javna nabavka maziva

Nabavka red.br. D-9/20 – Maziva

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

 Page 1 of 12  1  2  3  4  5 » ...  Last »