Javna nabavka Usluge Zaštite na radu

Nabavka red.br. U-2.3.1/21 – Zaštita na radu

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

 

Javna nabavka Usluge investicionog održavanja deponije

Javna nabavka red. br. U-2.1.5/21 – Investiciono održavanje deponije

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka Deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Nabavka red.br. U-2.2.7/21 – Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Obrazac ponude

Javna nabavka Održavanja radnih mašina – Partija 3

Nabavka red.br. 1.2.6/21 – Održavanje radnih mašina – Partija 3 (Viljuškar)

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka Održavanja radnih mašina – Partija 2

Nabavka red.br. U-1.2.6/21 – Održavanje radnih mašina (Ult L45H)

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Konkursna dokumentacija

Ponovljen postupak

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka Održavanja i nabavke elektro opreme

Nabavka red. br. U-2.2.8/21 – Održavanje i nabavka elektro opreme

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka Usluge nabavke i održavanja automatike

Nabavka red br. U-2.3.0/21 – Nabavka i održavanje automatike

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka Radova za izgradnju i održavanje biotrnova

Nabavka br. R-3.1.0/2021 - Radovi za izgradnju i održavanje biotrnova

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka HTZ opreme

 

Javna nabavka red.br. D-2.1.2/21 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Obrazac ponude

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka analize i monitoringa

Nabavka br. U – 2.1.3/21 – Analiza i monitoring

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Tehnička specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

 Page 1 of 13  1  2  3  4  5 » ...  Last »