Javna nabavka red. br. U-2.1.6/23 - Zaštita na radu – Ispitivanje opreme za rad na liniji za separaciju

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Obrazac ponude

 

Nabavka Usluga Analize i Monitoringa

Nabavka red. br. U-2.1.3/23 – Usluge analize i monitoringa

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Tehnička specifikacija

Nabavka Tekućeg održavanja radnih mašina Partija 3

Nabavka red.br. U-1.2.6/23 – Tekuće održavanje radnih mašina Partija3- Održavanje viljuškara

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Nabavka održavanja elektro opreme i instalacije

Nabavka red.br. U-2.2.8/23 – Održavanje i nabavka elektro opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Tehničke karakteristike

Odluka o dodeli ugovora

Nabavka Održavanja automatike

Nabavka red.br. U-2.3.0/23 – Održavanje i nabavka automatike

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Tehničke karakteristike

Javna nabavka PP opreme i atesta

Nabavka red.br. D-2.1.4./23 – PP oprema i atesti

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Obrazac cene

Javna nabavka HTZ opreme

Nabavka red.br. D-2.1.1./23 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude

Tehnička specifikacija

Javna nabavka Usluge održavanja biotrnova

Nabavka red.br. U-2.3.3/23 – Usluga održavanja biotrnova

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Obrazac ponude

Javna nabavka Investicionog održavanja na deponiji

Javna nabavka red.br. U-2.1.5/22  Usluge-Investiciono održavanje na deponiji

Poziv za podnošenje ponuda

Tehničke karakteristike

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka Usluge mobilne telefonije

Javna nabavka red.br. U-2.3.6/22 – Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Podaci o ponuđaču

 Page 1 of 15  1  2  3  4  5 » ...  Last »