Javna nabavka Održavanja radnih mašina – Partija 1

Javna nabavka red.br. U-1.2.6/21 – Održavanje radnih mašina (Kompaktor)

Sve potrebne informacije o ovoj nabavci nalaze se na Portalu javnih nabavki, na stranici: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/32211

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku red. br. JN OP D-1/20 – Gorivo

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka Iznajmljivanja radnih mašina

Javna nabavka usluge red.br. JN OP U-4/20 – Javna nabavka Iznajmljivanja buldozera

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka usluge u otvorenom postupku red. br. JNOP U-3/20 – Ustupanje ljdskih resursa od strane privrednih društava za obavljanje poslova kod naručioca

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka izrade projektno – tehničke dokumentacije

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku red.br. JN OP U-13/20 – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju deponije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija – I izmena

Odgovor na postavljena pitanja II

 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude II

Konkursna dokumentacija – II izmena

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Javna nabavka iznajmljivanja radnih mašina

Javna nabavka usluga red.br. JNOP U-4/19 – Iznajmljivanje radnih mašina

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka usluge ustupanja ljudskih resursa

Javna nabavka usluga u Otvorenom postupku red. br.  JNOP U-3/19 – Usluga ustupanja ljudskih resursa

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija-izmena

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odgovor na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara red.br. JNOP D-1/19 – Gorivo

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Nabavka mehanizacije za opsluživanje linije za separaciju

Javna nabavka dobara red.br. JNOP D-7/18

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanja

Odluka o produženju roka

Odluka o produženju roka 2

Odluka o obustavi postupka za Partiju I

Odluka o dodeli ugovora za Partiju II

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora – viljuškar na dizel pogon

Obaveštenje o zaključenju ugovora – Partija 2 viljuškar na elektropogon

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara red.br. JN OP D-1/18 – Gorivo

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

 Page 1 of 2  1  2 »